Výroční členská schůze

POZVÁNKA

 

Výbor Auto klubu v AČR Nová Paka si Vás dovoluje pozvat na výroční členskou schůzi, která se bude konat v sobotu dne 02. dubna 2022 od 15,00 hod v budově  Auto klubu v AČR Nová Paka (v parkovišti závodních strojů)

 

Program:

1.   Zahájení

2.   Volba komisí

3.   Zpráva o činnosti AK v AČR Nová Paka za rok 2021-2022

4.   Zpráva z MMČR a ME v autokrosu v Nové Pace

5.   Zpráva z nájemních akcí na závodišti

6.   Zpráva finanční

7.   Zpráva revizní komise

8.   Diskuze – vystoupení hostů

9.   Zpráva mandátové komise

10.  Volby nového výboru a revizní komise na období 2022-2026

11.  Zpráva návrhové komise

12.  Závěr oficiální části  

13   Volná zábava – večeře

 

Jedna z práv a povinností člena Autoklubu je účast na činnosti organizace, proto výbor AK Nová Paka věří, že se zúčastníte v plném počtu.

 

Příspěvky na rok 2022 budou vybírány ve stejné výši jako na rok 2021.

 

Na Vaší účast se těší

Výbor Auto klubu v AČR Nová Paka