Opatření COVID-19 / COVID-19 Measures

Všichni účastníci závodu FiA Mistrovství Evropy v Autocrossu v Nové Pace (jezdci, soutěžící, teamy, pořadatelé, diváci) se musí na vyzvání prokázat certifikátem o bezinfekčnosti své osoby proti COVID-19.

All Participants in the FiA European Autocross Championship in Nová Paka (Drivers, Competitors, Teams, Organizers, Spectators) Must Prove Themselves on Request With a Certificate of Infectivity of Their Person Against COVID-19.

 

Možné varianty / Possible Variants

  • Absolvoval RT-PCR test platný 7 dní – prokázat se potvrzením o testování

         Passed RT-PCR Test Valid for 7 Days - Prove With Confirmation of Testing

  • Absolvoval POC test (antigenní) platný 72 hodin – prokázat se potvrzením o testování

         Passed a POC Test (Antigenic) Valid for 72 Hours - Prove With Confirmation of Testing

  • Očkování - prokázat se certifikátem platným 14 dní po druhé dávce na COVID-19

         Vaccination - Prove With a Certificate Valid 14 Days After the Second Dose of Vaccination Against COVID-19

  • Prodělal/a onemocnění COVID-19 před maximálně 180 dny – prokázat se certifikátem

         He/She Suffered From COVID-19 a Maximum of 180 Days Ago - Prove With a Certificate

 

Tato opatření neplatí pro děti do 12 let.These Measures don‘t Apply to Children Under Age of 12 Years Old.

Prostor pro diváky bude rozdělen do tří sektorů (A, B, C) viz. mapa areálu / The Spectators Area Will be Divided Into Three Sectors (A, B, C), See Site Map.

Děkujeme všem, že jste zodpovědní a ohleduplní k druhým a přejeme Vám příjemné zážitky při účasti a sledování závodu Mistrovství Evropy v Autocrossu v Nové Pace. /Thank You All for Being Responsible and Considerate of Others. We Wish You a Pleasant Experience While Participating and Watching the European Autocross Championship in Nová Paka.

 

Auto klub v AČR Nová Paka

ředitelství závodu / Event Directorate