Zrušení závodů v Nové Pace.

2018-08-15

Vážení jezdci, příznivci autokrosu,

Během odpoledne dnešního dne tj 14.8.2018 jsme byli upozornění na vyhlášení ROZHODNUTÍ hejtmana Královehradeckého kraje č 1. 2018 – O VYHLÁŠENÍ POČÁTKU OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK, na které se uvádí v platnost Nařízení Královehradeckého kraje č. 3/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

I přes veškeré úsilí všech zúčastněných klubů - KPM Kosice, AK Radeč i AK Nová Paka nejsme schopni zabezpečit požární zabezpečení závodu v Nové Pace na takové úrovni, abychom splnili nařízení výše zmíněných, aktuálně platných, předpisů a musíme závod plánovaný na 18. srpna zrušit. Velice nás to mrzí jednak kvůli Vám všem, kteří jste se na závod těšili a také kvůli tomu, že jsme již do přípravy závodu vložili hodně práce a jeho zajištění tak mělo být nadstandardní.

Za KPM Kosice Miroslav Kodrle

Za AK Radeč Ladislav Saidl

Za AK Nová Paka Bohumil Kužel

Odkazy